Pengenalan

Bidang Kuasa

  Mengkaji dan mengesyorkan kepada Majlis langkah-langkah berhubung dengan pencegahan jenayah jalanan dalam Program Bandar Selamat di lokasi-lokasi tumpuan jenayah ;   Mengkaji dan mengesyorkan kepada Majlis program dan inisiatif lain bagi mempertingkatkan tahap keselamatan sesuatu kawasan ;   Mendapatkan maklum balas daripada jabatan dalaman serta agensi luaran mengenai status dan pencapaian perlaksanaan langkah-langkah pencegahan …

View page »

Objektif

Penubuhan Jawatankuasa Program Bandar Selamat MPSepang adalah diperlukan berdasarkan kepada faktor-faktor berikut :   Menyelaras dan memantau Program Bandar Selamat di MPSepang melalui perlaksanaan langkah-langkah pencegahan jenayah dengan kerjasama daripada pelbagai pihak yang terlibat seperti jabatan dalaman MPSepang, PDRM serta NGO yang berkaitan ; Menyelaras pelaporan Program Bandar Selamat kepada JPBD, KPKT dan KDN setiap …

View page »