Sesi 2014 / 2015

Senarai keahlian Jawatankuasa Bandar Selamat MPSepang, Sesi 2014/2015 adalah Seperti berikut :

 

BIL. BUTIRAN KEAHLIAN  
1.      Y. Bhg Dato’ Puasa bin Md Taib
Yang Dipertua MPSepang
Pengerusi
2.      Timbalan Yang Dipertua
/ Setiausaha Perbandaran, MPSepang
Timbalan Pengerusi
3.      Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang
Setiausaha
4.      Ketua Pengarah,
Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Semenanjung Malaysia
Ahli
5.      Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor
Ahli
6.      Ketua Polis Daerah Sepang Ahli
7.      Ahli Majlis * Ahli
8.      Ahli Majlis * Ahli
9.      Ahli Majlis * Ahli
10.    Ahli Majlis * Ahli
11.    Ahli Majlis * Ahli
12.    Pengarah, Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor Ahli
13.    Jabatan Kebajikan Masyarakat Ahli
14.    Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Ahli
15.    Jabatan Belia & Sukan Daerah Ahli
16.    Jabatan Pendidikan Daerah Ahli
17.    Jabatan Kesihatan Daerah  
18.    Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sepang Ahli
19.    Jabatan Agama Islam Daerah Sepang Ahli
20.    Jabatan Imigresen Negeri Selangor Ahli
21.    Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor Ahli
22.    Pejabat Daerah Dan Tanah Sepang Ahli
23.    Pengarah, Jabatan Kejuruteraan, MPSepang Ahli
24.    Pengarah, Jabatan Landskap, MPSepang Ahli
25.    Pengarah, Jabatan Bangunan, MPSepang Ahli
26.    Pengarah, Jabatan Penguatkuasa, MPSepang Ahli
27.    Pengarah, Jabatan Undang-Undang, MPSepang Ahli